Generalforsamling

Kulturstationen

Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag d. 7. marts 2023 Kl. 18.00-20.30 i 100-Salen, Kulturstationen Borgerforeningen er vært med smørrebrød og en øl/vand kl. 18.00. Generalforsamlingen begynder kl. 19.00. Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskabsaflæggelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter: a. Kenneth Thoft Madsen ikke på valg 2023. b. Annie K. Poulsen ikke på valg 2023. c. Anette Thorn ikke på valg 2023. d. Gabriella Donnerborg ikke på valg 2023. e. Jens Roesdahl på valg 2023 - ønsker ikke…

Visevers-aften

Kulturstationen

 Igen i år afholdes den traditionsrige visevers-aften. Selv
om temaet i år er ”Uden mad og drikke...”, starter vi med spisning og får bagefter et væld
af musikalske indslag – inkl. når vi alle synger med.