NYHEDSBREV november 2023

Siden sidst:

Bankospil blev afviklet den 24. oktober med ca 60 medlemmer. Det var en rigtig hyggelig aften, som vi vil gentage næste år skønt et underskud på knap 3000 kr.

Kommende arrangementer.

Årets teatertur går i år til Himmerlands Teater i Hobro onsdag den 6 december.

Der er stadig enkelte billetter tilbage til denne teateraften.
Hvis I er interesserede, så se sidste nyhedsbrev.
Hurtig tilmelding til Annie Kudsk Poulsen, tlf/sms 29282216
eller mail: anniekudskpoulsen@hotmail.com

Messiaskoncert den 9. december kl. 16-18. På KulturStationen 

Dørene åbnes kl 15.30
Skørping Borgerforening er medarrangør. 
Se mere om begivenheden på skoerping-fraer.dk

Invitation til virksomhedsbesøg i Rebildcentret tirsdag den 6. febr. 2024
I vores lokalområde ligger der en flot attraktion med mange spændende aktiviteter. Som medlem af Skørping Borgerforening kan du komme med på et interessant besøg med fortælling og rundvisning. Rebildcentret drives af en Kultur-og Kunstfond, oprettet af Niels Moes. Projektleder Peter Henneby og Niels Mors vil fortælle os om stedets historie og de mange aktiviteter centret rummer i dag.

Der vil være kaffe og rundstykker fra kl. 10 og derefter fortælling og rundvisning frem til kl. ca. 12.
Pris: 100 kr for hele arrangementet
Mødested: Røde Møllevej 4
Parkering: lige efter viadukten
Handicapparkering ved indgange

Ønsker du kørsel eller kan du tilbyde pladser i din bil, så oplys det gerne ved tilmelding, så koordinerer foreningen.

Tilmelding og betaling til Anette Thorn mobil nr. 61709128 og MobilPay 138617, gerne inden den 20. januar 2024. Besøget gennemføres med min. 15 deltagere.

 

  • Mad og Film den 25 febr. til filmen Rom, spisning kl. 17. Mere om dette senere.
  • Generalforsamling den 6. marts 2024.
  • Vise Vers aften 8. marts 2024.
  • Byttemarked den 24. marts 2024.

KONTIGENTBETALING.

Vi nærmer os årsskiftet og dermed fornyelse af borgerkort for 2024.

Derfor beder vi dig/jer indbetale kr. 75,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for husstande til

mobilpay 30079

Eller til konto 9070 767859 senest 31/12 2023.

Har du/I problemer med betaling, så kontakt medlemskonsulent Hanne Mortensen på tlf/sms 50490645
eller mail: hannem@live.co.uk .

Nye borgerkort vil herefter blive fremsendt/omdelt.