Indkaldelse til generalforsamling

 Onsdag d. 6. marts 2024 Kl. 18.00-20.30 i 100-Salen, Kulturstationen

 Borgerforeningen er vært med smørrebrød og en øl/vand kl. 18.00.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00.

 Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskabsaflæggelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter:  
     Kenneth Thoft Madsen på valg, genopstiller ikke.
     Annie K. Poulsen på valg, men villig til genvalg.
     Anette Thorn på valg, men villig til at stille op som suppleant.
     Gabriella Donnerborg på valg, genopstiller ikke.
     Lars B Ovesen ikke på valg.
     Gunner Juhl Nielsen ikke på valg.
     Hanne Mortensen, suppleant, genopstiller ikke.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Skørping, d. 8 februar 2024

Venlig hilsen

Bestyrelsen Skørping Borgerforening