NYHEDSBREV April 2023

Referat af generalforsamling

Tirsdag d. 7. marts 2023 Kl. 18.00-20.30

i 100-Salen, Kulturstationen

Borgerforeningen var vært med smørrebrød og en øl/vand kl. 18.00.

Generalforsamlingen begyndte kl. 19.00.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter:

1. Valg af dirigent: Karl Peder Bevensee

2. Valg af referent: Jens Roesdahl

3. Bestyrelsens beretning v/ formand Kenneth Thoft Madsen: Formanden fortalte om det sidste års arrangementer, som man kan se i nyhedsbrevene.

Der har været de traditionelle arrangementer så som byttemarked, Mad &

Film, suppemøde m/ borgmesteren, sildebord til byfesten, teatertur, udflugt (til Moesgaard Museum), m.m. Derudover har der været arrangementer så som foredrag med den stedlige skovrider, bod til julemarked, virksomhedsbesøg og bankoaften. Herefter blev de kommende måneders arrangementer præsenteret. Foreningens nye flotte og opdaterede hjemmeside, som snart er klar, blev også omtalt. Desuden blev foreningens Facebook-side nævnt. Flere af arrangementerne afvikles i samarbejde med andre af byens foreninger, samt menighedsrådet. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Gunner Juhl Nielsen: Regnskabet blev delt

rundt og gennemgået. Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet.

6. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter:

a. Kenneth Thoft Madsen ikke på valg 2023.

b. Annie K. Poulsen ikke på valg 2023.

c. Anette Thorn ikke på valg 2023.

d. Gabriella Donnerborg ikke på valg 2023.

e. Jens Roesdahl på valg 2023 – ønsker ikke genvalg. Lars Ovesen stiller op

og blev valgt.

f. Gunner Juhl Nielsen på valg 2023 – villig til genvalg. Han blev genvalgt.

g. Hanne Mortensen, suppleant, på valg 2023 – villig til genvalg. Hun blev

genvalgt.

7. Valg af revisor: Joan Rampes stiller op til genvalg og blev valgt.

8. Eventuelt. Formanden takkede dirigenten, samt takkede afgående

bestyrelsesmedlem Jens Roesdahl.

 

Kommende arrangementer.

/////

Suppemøde med borgmester
Jesper Greth mandag d. 24/4 kl. 18-20:

Sted: Verandaen, Kulturstationen. Pris: 50,- kr. Der serveres en lækker suppe.

Betaling ved døren. Drikkevarer kan købes.

Nu er der igen mulighed for at møde vores borgmester til det traditionsrige suppemøde, hvor borgmesteren vil berette om nyt fra Skørping og fra Rebild

Kommune og efterfølgende besvare spørgsmål fra deltagerne.

Tilmelding: Annie Kudsk Poulsen, SMS 29282216, mail

anniekudskpoulsen@hotmail.com

 

2. Se og hør om

koldkrigsbunkeren REGAN VEST torsdag d. 4/5
.

Vi glæder os til

nogle spændende timer med rundvisning, udstilling og et cafebesøg. Alle pladser er udsolgte.

3. Indbydelse til Sommer udflugt 2023 til:

Søby Brunkuls museum og Stauning Whisky

Bestyrelsen har planlagt sommer udflugt i år med ekstra indhold, næsten som en studietur, vi skal studere lidt i alternativ brændsel, energi, barske arbejdsforhold og usle boliger. Samt opleve smagen og produktionen af whisky, i et nyt og moderne destilleri. Lyder det ikke spændende?

 

Onsdag den 7. Juni 2023.

 

Vi mødes ved Skørping Station kl. 07.40

 Afgang kl. 07.45 vi kører i flot turistbus mod Søby Brunkulslejer syd

for Herning, undervejs serveres kaffe og rundstykker i eller ved bussen


Ankomst kl. 10.00 Søby Brunkulsmuseum. Vi bliver modtaget af

guiden, som tager med bussen rundt i brunkulslejerne og fortæller

undervejs. Tilbage ved museet får vi lejlighed til at se gamle maskiner,

forskellige boliger og får flere fortællinger om danmarkshistoriens

farligste arbejdsplads og den interimistiske arbejderby.

Ca. Kl 12.15 kører vi videre til et nærliggende spisested Søbyhus, hvor

der venter os en 2 retters middags menu, drikkevarer købes særskilt.

Kl. 13.45 kører vi længere vest på til Stauning lidt vest for Skjern,

undervejs kan de særligt trængende lige snuppe en lille middagssøvn.

Ankomst til Stauning Whisky kl 15.00, her skal vi høre om det lille

destilleris tilblivelse og hvordan det er blevet større, og nu står som en

stor moderne virksomhed og bygningsmæssig en arkitektonisk perle.

Vi kommer rundt og ser hele produktionen, fra kornet kommer ind til

dråberne kommer i flasker. Vi får også lov at smage på udsøgte

whisky varianter. Der bliver også mulighed for at købe en flaske med hjem.

 

Kl ca 17.00 siger vi farvel og kører hjemad. Undervejs vil vi servere

kaffe og kage i eller ved bussen, der vil også være mulighed for at

 

købe øl og sodavand i bussen på hjemturen.

Forventet ankomst til Skørping ca kl 19.00.

 

Turen er en del dyrere end vores sædvanlige tur budget, Vi har søgt

om tilskud hos Sparekassen Danmark Fonden, men fået afslag.

Derfor har bestyrelsen besluttet at foreningskassen vil give et stort

tilskud og deltager prisen ender på 495,- kr. pr person.

Tilmelding efter “først til mølle”, bussen kan rumme ca 50.

Tilmelding til Gunner på 30987768 gerne sms, eller mail

 

gjn.tomrersnedker@post.tele.dk senest 20. maj.

 

Betaling ved tilmelding eller senest 20. maj, til mobilepay nr. 610312

eller foreningskonto 9070 2070767859, skriv“udflugt og dit navn”

 

Tur ansvarlig: Gunner Juhl Nielsen

 

Vil du vide mere om de to steder som vi skal besøge, så kig på deres

hjemmesider: brunkulsmuseum.dk og stauningwhisky.com